خدمات و تولیدات

در این قسمت خدمات موجود و تولیدات مربوطه در وبسایت به صورت طبقه بندی شده برای شما کاربران عزیز قرار داده شده است برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده بهینه میتوانید به بخش راهنمای وب سایت مراجعه فرمایید

بخش خدمات
خدمات روکش

خدمات روکش (پوشش)

در این بخش به ارائه انواع خدمات آبکاری (گالوانیزه) مربوطه برای سهولت شما کاربران عزیز به طور دسته بندی پرداخته شده تا استفاده بهینه ای از ین بخش داشته باشید.

ارائه انواع گالوانیزه های سرد و گالوانیزه های گرم و دیگر موارد.

خدمات تراش کاری

خدمات تراش کاری

در این بخش به ارائه انواع تراش و رزوه کاری مربوطه برای سهولت شما کاربران عزیز به طور دسته بندی پرداخته شده تا استفاده بهینه ای از ین بخش داشته باشید.

ارائه انواع رزوه کاری – دنده زنی (قلاویز کاری و حدیده کاری) و دیگر موارد مربوطه.

خدمات خم کاری

خدمات خم کاری

در این بخش به ارائه انواع خدمات خم کاری میله ها مربوطه برای سهولت شما کاربران عزیز به طور دسته بندی پرداخته شده تا استفاده بهینه ای از ین بخش داشته باشید.

ارائه انواع خم کاری میله ها ی فلزی در ابعاد مختلف و سفارشی و دیگر موارد مربوطه.

خدمات برش کاری

خدمات برش کاری

در این بخش به ارائه انواع خدمات برش میله و لوله جات و ورق مربوطه برای سهولت شما کاربران عزیز به طور دسته بندی پرداخته شده تا استفاده بهینه ای از ین بخش داشته باشید.

ارائه انواع برش برای میله و لوله جات و ورق های فلزی و غیر فلزی و دیگر موارد مربوطه.

بخش تولیدات
تولید اتصالات پیچ و مهره ای و قطعات جانبی

تولید اتصالات پیچ و مهره ای و قطعات جانبی

در این بخش به ارائه انواع قطعات تولیدی و خاص مربوطه و ارائه مشاوره رایگان برای تولید پرداخته میشود.

ارائه انواع پیچ و مهره و واشرآلات و ملزومات مربوط به آنها و دیگر موارد مربوطه.

تولید قطعات تزریقی پلاستیکی

تولید قطعات تزریقی پلاستیکی

در این بخش به ارائه انواع قطعات تولیدی و خاص مربوطه و ارائه مشاوره رایگان برای تولید پرداخته میشود.

ارائه انواع قطعات و موارد اتصالات پیچی و غیر پیچی و ملزومات مربوط به آنها و دیگر موارد مربوطه.

فهرست